I april måned, for 20 år siden, etablerte DPS seg Skandinavia, med egne kontorer i Gøteborg / Sverige og Odder / Danmark.

Første ansatt var Thomas Rickne, og han er fortsatt ansatt i bedriften!

Nøkkelen til en god start - som alltid - var DPS sin teknikk og kunnskap. I disse tider var mangelen på gode digitale kart en flaskehals, men DPS hadde teknikken for å produsere egne kart, noe som bidro til at DPS sitt Route-LogiX ruteplanlegger system ble et dominerende systemet i Norden, med over 10.000 systemlisenser solgt de første 10 årene.
Nå, 20 år senere, er DPS fortsatt den førende leverandøren av avstandsberegnings systemer for det profesjonelle markedet i Norden, men i dag domineres virksomheten mer av DPS sine avanserte ruteoptimerings systemer, spesielt de web baserte.