Ferdig beregnede avstandslister, fra – til postnummer, stedsnavn, kunder, i kjørt distanse - IKKE luftlinje!

Hva benyttes våre matriser til?

 • Beregne transportkostnader, anbud, offentlig syketransport, forskning m.m.
 • Skape bedre service- / salgsdistrikter, avdekke ”white spots”
 • Vise "kunde" fordeling / tilhørighet på kart (se bilde i høyre spalte)


Hvem bestiller våre matriser?

 • Private og offentlige kunder som på en rask, enkel og rimelig måte ønsker svar på hvor langt det er mellom diverse destinasjoner i Norge


Hvilke typer / kombinasjoner av avstandsmatriser kan vi levere?

 • Postnummer til postnummer
 • Stedsnavn til postnummer
 • Kunder til depot / postnummer
 • Depot til depot, kunder / postnummer
 • Innenfor en gitt radius / kjøretid av depot, avdelingskontor eller postnummer


Størrelse / filformat:

 • 25,7 millioner avstander, alle postnummer i Norge
 • csv / xls