Europas mest nøyaktige ruteplanlegger system: Map&Guide


Planlegg ruter over hele Europa - basert på viktig informasjon for lastebiler og farlig gods, i henhold til mer enn ti kategorier (f.eks. Høyde- og vektrestriksjoner eller kjøreforbud), med Map&Guide Internet, et WEB basert ruteplanlegger system.

 • Legg inn egne begrensninger for å imøtekomme dine personlige behov
 • Oppgi ulike typer av strekninger for helt å unngå ferger, miljøsoner eller bomstasjoner / veiavgift
 • Eller styr tungtransporten mest mulig over på motorvei


Map&Guide kan også inkludere stopp og hvilepauser i ruteplanleggingen. Systemet tar også hensyn til resterende kjøre- og hviletider for 1 eller 2 sjåfører og kan identifisere parkeringsområder som matcher tider for planlagte hvile perioder.
(Se PTV Navigator + Truck Parking Assistant, som guider sjåfør til en parkeringsplass)

Til og med permanente veiarbeider, langtids stengte veier og oppdatert trafikkinformasjon er allerede tilgjengelig når du planlegger og beregner en rute!

Map&Guide tar hensyn til alle viktige lastebildata i beregningen:

 • Offisiell informasjon om lastebiler og transport av farlige stoffer - over hele Europa
 • Begrensninger på høyde, bredde, lengde, totalvekt og akselbelastning
 • Kjøreforbud (> 3,5 tonn, tilhenger og transport av farlig gods)
 • Andre begrensninger som for eksempel "kun lokal trafikk" og mye mer
 • Individuelt konfigurerbare kjøretøyprofiler (f.eks. Bil og henger, 40 tonn ...)
 • Permanent veiarbeid, langtidsstengte veier og den nyeste trafikkinformasjonen
 • Foreskrevne kjøre- og hvileperioder, samt gjenværende kjøre- og hviletider for 1 eller 2 førere
 • Individuelle preferanser. Inn eller utkjøring lukkede områder, unnvik ferger / avgiftsbelagt vei
 • 4 alternative ruteforslag, i resultatlisten og på kartet
 • Miljøsoner


Andre nyttige funksjoner:

 • Mulig å legge inn START og SLUTT tid for arbeidsdagen
 • Drag & Drop inntil 250 «stopp» adresser på en rute, med Kg gods, stopptid og 50 tidsluker
 • Send planlagt rute m stopp direkte til sjåførens mobil (PTV Navigator - APP)
 • Skift til satelittkart, og få et detaljert / zoombart bilde av steder du skal besøke osv.
 • Studer / sammenlign flere ruter - også på kartet, og flytt ordrer mellom de
 • Brukerdatabase / POI liste - Importer steder / kunder en besøker ofte, og skap ruter med de
 • Info / symboler på kart og rutebeskrivelse: Maks lengde, bredde, høyde, vekt og akseltrykk, transit forbud, farlig gods begrensninger, og advarsler om Bratte bakker, stengte veier
 • Be om pris på utenlandsferger direkte i systemet (Transcamion, Freight Ferries)
 • Søke etter / se ledig gods langs ruten, endepunkt og stopp (Teleroute, Freight Exchange)
 • Enkelt dele planlegginger med andre Map&Guide brukere i bedriften

 

Systemet med den rette kombinasjonen av funksjoner som kreves for å oppnå fortjeneste innen transportbransjen!