Referanser

Avarn - Ruteoptimering

Avarn - tidligere G4S - bedriver en utstrakt vekter og verditransport virksomhet, og har i flere år benyttet Plan-LogiX for å kunne planlegge sine ruter, blant annet slik at de ikke følger et fast mønster (sikkerhet mot ran), noe som er utrolig vanskelig å utføre manuelt. Siden DPS allerede hadde brukere og erfaring med denne type problemstilling, og kunne levere standard system for å løse disse oppgavene, ble valg av løsning enkel. I ettertid kan Avarn vise til store besparelser: Transportkostnadene sank med ca 20 % og planleggingstiden med utrolige 75 %!

BOS - Avstandsmatriser

Bertel O Steen ønsket å finne Kjøreavstander mellom kunder og Servicepunkter Varebil i Norge. Antall kunder per servicepunkter Varebil (Innenfor ønsket kjøretid / avstand fra hvert servicepunkt) og hvilke / hvor mange servicepunkter fantes innenfor ønsket avstand og reisetid.

Med hjelp av våre Logistikk systemer fra PTV tok vi frem:

  1. Avstandsmatriser for ALLE Servicepunkter og postnummer innenfor oppgitt kjøretid.

  2. Kartbilder som viser:
    Dubletter = Flere Servicepunkter som kan betjene samme kunde post nr. innenfor oppgitte kjøretider
    WhiteSpotList = Post nummer som ligger utenfor reisetid / avstand fra eksisterende Servicepunkt Varebil

 

COOP - Ruteoptimering Distribusjon

COOP og DAGAB / AXFOOD benytter Plan-LogiX for å optimere sin distribusjon på en strategisk / taktisk nivå. ”For oss er det viktig at systemet kan skape forskjellige typer varestrøm fra en rekke terminaler på en enkel og oversiktlig måte. Det føles også trygt å benytte et standard system med mange 100 brukere i flere land.”

P-O Larsson
KF Distribution & Logistics

DHL - Ruteplanlegging

DHL benytter systemer levert av DPS i flere land. I Norge har de tatt i bruk flere lisenser av Plan-LogiX og LogiXIE. Det er vår samarbeidspartner Locus AS som har integrert LogiXIE i TranseFleet for å kunne optimere planlagte ordrer i den daglige driften. Plan-LogiX er tatt i bruk som et strategisk / taktisk planleggingsverktøy for å forbedre / optimere eksisterende transportruter og se på nye rutekonstellasjoner / oppdrag.

ISS - Ruteoptimering service oppdrag

ISS er store innen Facility Management og integrerte serviceløsninger og sysselsetter over 15.000 ansatte i Norge og Sverige. ISS leverer ulike rutebaserte tjenester, som for eksempel Matteservice, Fruktkurver, Planter og Renhold i kontormiljø. For å betjene mange mindre kunder har ISS en stor flåte av biler som reiser rundt hver dag, noe som stiller høye krav til planleggingen. ISS har løst denne oppgaven ved å ta i bruk Plan-LogiX, både i Norge og Sverige. Anne Marie Läng, logistiker hos ISS i Stockholm uttaler: " For å kunne holde et høyt service nivå gjelder det å kunne levere riktig tjeneste til rett kunde, i rett tid og på rett sted."

Norsk Hydro - Ruteoptimering Distribusjon

Norsk Hydro levere fyringsolje og diesel til boligeiere, eiendommer, industri og landbruk over hele Sverige. Ca 1.4 mill liter brensel transporteres hvert år, og distansen bilene tilbakelegger tilsvarer utrolige 2000 runder rundt jorden! DPS har i samarbeid med IBS og deres Cocpit tankversjon integrert LogiXIE ruteplanleggings- og optimeringsteknologi for å effektivisere hele transporten til Norsk Hydro.

Nortura - Ruteoptimering Distribusjon

Nortura er ledende innefor produksjon av egg i Norge, og benytter Plan-LogiX for taktisk ruteplanlegging med utgangspunkt i produksjonsbedrifter over hele landet og levering til prosessanlegg. Hvilke anlegg skal og bør levere hvor, volumer, avstander, tider, kostnadsanalyser osv.

Primalogic - Kompanion, Optimere Hjemmehjelpere

Primalogic benytter Route Optimiser Engine - integrert optimalisering – i sitt brukervennlige skybaserte optimaliseringsløsning: Kompanion

Med dette systemet vant de den største hjemmepleie kunden i Sverige: Göteborgs kommune. Et prosjekt verdt 35 millioner kroner. Ett av kravene fra kunde var ruteoptimering, noe som var problematisk for de fleste konkurrerende system.

Schenker - Integrerte ruteplanlegger løsninger

Schenker, en av våre største brukere, benytter flere av DPS sine systemer i over 13 land. Route-LogiX server - en integrert ruteplanlegger / avstands løsning på eget intranett. Over 200 Route-LogiX Professional brukere. Schenker´s egne Logistikk konsulenter benytter Plan-LogiX / logixcentral blant annet for simuleringer av pakke distribusjon fra hubber og hente / leveranse transporter direkte til kunde, utenom hub.

Om oss

Vi leverer moderne WEB baserte Logistikk systemer og Konsulenttjenester til bedriftsmarkedet:
Flåtestyring (Tracking), Avstandsmatriser, Ruteplanlegging og Transportoptimering.

Kontakt oss

+47 67 53 34 30

infomap@infomap.no

InfoMap Norge AS
Postboks 198
1319 Bekkestua
Norway

© Copyright 2024 Infomap Norge AS

Utviklet av Netlab | Publiseres i eRedaktør