NYHETER - 2019

  • Posten hadde høsten 2018 lagt ut data med 428 endringer i sine postnummer registre: 208 NYE, 212 Endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet)  8 slettet.
  • Kartverket er også oppdatert, blant annet med flere nye motorvei parseller / tunneler, som vil ha innvirkning på avstander og kjøretid.


NYHETER - 2018

  • Posten hadde høsten 2017 lagt ut data med 85 endringer i sine postnummer registre.  Flest nye postnummer, men også endringer og slettinger.
  • Kartverket er også oppdatert med flere større endringer - på våre Europaveier, så regn med en del endringer fra tidligere matriser, både i henhold til Avstander og Kjøretid

 

NYHETER - 2017

  • Posten har høsten 2016 utført en rekke VIKTIGE oppdateringer i sine postnummer serier.
  • Dette i kombinasjon med alle endringene i hovedveinettet, gjør at Avstandsmatrisene for 2017 skiller seg en del fra tidligere matriser, både i henhold til Avstander og Kjøretid

 

NYHETER - 2015

  • I forbindelse med at dagens tradisjonelle Postkontor avvikles og erstattes av Post i butikk har vi utført en større revisjon / omplassering av eksisterende og nye postnumre, slik at alle (P) Postboks nr. nå ligger der hvor rett Postkontor eller Post i Butikk ligger i kartet. På denne måten kan våre brukere også benytte P boks post nr. som en geografisk korrekt "adresse", f.eks. ved distribusjon også til post i Butikk (Netthandel m flere).
     
  • Vi har endret postnummer kategori i henhold til Posten sine endringer. (F.eks. 1970 B)  De nye kategoriene er som følger:

B = Både gateadresser og postkontor / P bokser      (Mye benyttet utenfor tettbygd strøk)
F = Flere bruksområder (felles)
K = Kunde med eget postnummer
P = Postbokser                      (Mer og mer Post i Butikk, spesielt utenfor våre største byer)