NYHETER - 2024

 • Posten har per oktober 2023 lagt ut data med 19 endringer i sine postnummer registre, blant annet: 11 NYE, 4 endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet) og 4 slettet.
 • Kartverket er også oppdatert. De største endringene er Ny E16, 2 felts hovedvei (Øst for Hønefoss) og Ny E 39 motorvei parsell Mandal - Kristiansand.
   

NYHETER - 2023

 • Posten har per oktober 2022 lagt ut data med 18 endringer i sine postnummer registre, blant annet: 4 NYE, 11 endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet) og 4 slettet.
 • Kartverket er også oppdatert. De største endringene er Ny bro og undersøisk tunnel til Nordsøyene (Nord for Ålesund) og Ny E 39 Svegatjøm - Rådal (Syd for Bergen).
   

NYHETER - 2022

 • Posten har per oktober 2021 lagt ut data med 21 endringer i sine postnummer registre: 9 NYE, 6 endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet) og 6 slettet.
 • Kartverket er også oppdatert, blant annet med flere endrede vei klassifiseringer (Europavei, oppgradert til 4 felts vei / høyere gjennomsnits hastighet), flere mindre veier er også lagt til, der vi ser at dette vil ha innvirkning på avstander og kjøretid.
   

NYHETER - 2021

 • Posten har per oktober 2020 lagt ut data med 58 endringer i sine postnummer registre: 42 NYE, 14 endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet)  og 2 slettet.
 • Kartverket er også oppdatert, blant annet med flere STORE veiprosjekter, som f.eks. E134 i Seljord (Ny lang tunnel) - E18 i Bamble (Ny motorvei parsell) - RV 36 v Geiteryggen (Ny hovedvei parsell + endret veitrasse / veivalg ned til E18) - RV 3 Løten / Elverum (Ny lang motorvei parsell) - E6 v Røssvold, nord for Mi i Rana (Ny hovedvei parsell, tunnel osv.), som har åpnet, og vil ha innvirkning på avstander og kjøretid.
   

NYHETER - 2020

 • Posten hadde høsten 2019 lagt ut data med 55 endringer i sine postnummer registre: 43 NYE, 6 endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet)  og 6 slettet.
 • Kartverket er også oppdatert, blant annet med STORE veiprosjekter, så som E134 igjenom Konsberg - RV 13 undersjøisk tunnel / E139 Stavanger - E18 Arendal - E18 Rugtvedt -  FV 867 Bjarkøyforbindlsen v Harstad, som har åpnet / åpner i høst / vinter, og som vil ha stor innvirkning på avstander og kjøretid.


NYHETER - 2019

 • Posten hadde høsten 2018 lagt ut data med 428 endringer i sine postnummer registre: 208 NYE, 212 Endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet)  8 slettet.
 • Kartverket er også oppdatert, blant annet med flere nye motorvei parseller / tunneler, som vil ha innvirkning på avstander og kjøretid.


NYHETER - 2018

 • Posten hadde høsten 2017 lagt ut data med 85 endringer i sine postnummer registre.  Flest nye postnummer, men også endringer og slettinger.
 • Kartverket er også oppdatert med flere større endringer - på våre Europaveier, så regn med en del endringer fra tidligere matriser, både i henhold til Avstander og Kjøretid

 

NYHETER - 2017

 • Posten har høsten 2016 utført en rekke VIKTIGE oppdateringer i sine postnummer serier.
 • Dette i kombinasjon med alle endringene i hovedveinettet, gjør at Avstandsmatrisene for 2017 skiller seg en del fra tidligere matriser, både i henhold til Avstander og Kjøretid

 

NYHETER - 2015

 • I forbindelse med at dagens tradisjonelle Postkontor avvikles og erstattes av Post i butikk har vi utført en større revisjon / omplassering av eksisterende og nye postnumre, slik at alle (P) Postboks nr. nå ligger der hvor rett Postkontor eller Post i Butikk ligger i kartet. På denne måten kan våre brukere også benytte P boks post nr. som en geografisk korrekt "adresse", f.eks. ved distribusjon også til post i Butikk (Netthandel m flere).
   
 • Vi har endret postnummer kategori i henhold til Posten sine endringer. (F.eks. 1970 B)  De nye kategoriene er som følger:

B = Både gateadresser og postkontor / P bokser      (Mye benyttet utenfor tettbygd strøk)
F = Flere bruksområder (felles)
K = Kunde med eget postnummer
P = Postbokser                      (Mer og mer Post i Butikk, spesielt utenfor våre største byer)