• Med RouteOptimiser får du planlagt alle dine ordrer på rett dag, rute og kjøretøy

Route Optimiser inneholder alt du behøver for å fordele dine ordrer og oppdrag optimalt, enten du disponerer 10 eller flere 100 kjøretøyer!

Route Optimiser

Route Optimiser  representerer en ny generasjon av ruteplanlegging- / optimaliserings verktøy. En online service, basert på ledende spisskompetanse teknologi, gjort tilgjengelig for deg i et brukervennlig interface. 

Avansert,  ordrebasert ruteplanlegging og optimalisering!

Med Route Optimiser kan du planlegge en optimal ordre- / rutefordeling - for en hel bilpark!

  • Gir en optimal fordeling av dine ordrer for hvert kjøretøy
  • Finner det beste veivalget mellom kundene dine
  • Optimaliserer besøksrekkefølgen
  • Gir deg nøkkeltall om forutsetningene (kjøretøy, arbeidstimer etc.)
  • Web basert programvare, som kun krever en nettleser (PTV´s server gjør alt arbeidet)
  • Kan ta hensyn til veldig mange parametrer i optimeringen, tilpasset dine behov
  • Del optimerings prosjekter og data med prosjekt Team og kunder


Våre kunder kan vise til innsparinger på mellom 5 - 20 %

- Mer effektivitet i planleggingsarbeidet frigjør tid
- Bedre utnyttelse av egne resurser leder til bruk av færre kjøretøyer
- Høyere servicenivå og en bedre informasjonsflyt
- Økt kontroll over kostnader med hjelp av oppfølging
- Fleksibilitet ved forandringer hos kunder eller i egen organisasjon
- Forbedret miljøpåvirkning, dokumenterbart CO2 forbruk       


Ett system: 4 ulike planleggingsmetoder

1. STRATEGISK PLANLEGGING kan være lokaliseringer av depot, dimensjonering av kjøretøyflåte, skape geografiske distrikter eller simuleringer av transportkostnader ved sesongforandringer.

2. TAKTISK PLANLEGGING kan være å skape faste turlister eller valg av hvilke resurser (kjøretøy typer og førere) man skal benytte. Det kan også være å ta fram en optimal takst for betaling til underleverandører ved arbeidstopper.

3. OPERATIV PLANLEGGING er å skape optimerte kjøre- ruter på daglig basis utfra de oppdrag og resurser som finnes tilgjengelig. Korte optimerings tider av nye ruter muliggjør håndtering av endringer i leveransene helt frem til at kjøretøyet forlater depot.

4. REALTIDS PLANLEGGING utnytter mobil datakommunikasjon mellom kjøretøy og kontor slik at systemet kan optimere ordre på de tilgjengelige resursene så fort et nytt kjøreoppdrag kommer inn.

 

PS.

Typisk RouteOptimiser kunde:
- Behov for å kunne planlegge ruter for 10 eller flere distribusjonsbiler
- Fra 100 til flere 1000 ordrer per planleggings dag / uke / mnd.
- Flere ruter per bil per dag
- Mange stopp per rute
- Ønsker et system som automatisk utfører hele planleggings prosessen

Til forskjell fra PTV Map&Guide (hvor en manuelt kan legge inn / importere stopp / ordrer for EN RUTE AV GANGEN) arbeider en i RouteOptimiser utelukkende med importerte kunde / ordrelister / data, og planlegger ALLE ruter, med ALLE kjøretøy, i en planlegging.
Et vesentlig større system altså, som også stiller strengere krav til inndata kvalitet.