Konkurransefortrinn med GRØNN Logistikk: Map&Guide


Flere og flere transportkjøpere krever rapport over transportenes CO2 utslipp, og i tillegg kommer også lovbestemte restriksjoner. Frankrike er et av de første landene i Europa som siden 2013 har hatt en lov om rapportering av CO2, for transport innen, fra og til Frankrike.

Dette kan Map&Guide løse for deg!

Med Map&Guide´s utslippsberegninger oppfyller du allerede ved planleggingen av ruten kravet om "grønn logistikk". Programmet beregner alle relevante utslipp for den planlagte ruten og tar hensyn til faktorer som kjøretøytype, vekt og mulige opp eller nedoverbakker. Om ønskelig kan du også kompensere for utslippene direkte i programmet, via Myclimate - en non-profit orgianisasjon. Deretter oppretter du en detaljert utslippsrapport.

Med Map&Guide oppnår du viktige konkurransefordeler, kan tilby kunder en grønn logistikk og forberede bedriften på fremtidige regler.

Når ruten er beregnet viser Map&Guide automatisk alle utslipp for ruten:

  • Avhengig av bilkonfigurasjon, massevekt og nyttelast samt vei- og trafikkforhold (oppover- og nedoverbakke veier, type, etc.) beregnes alle relevante utslipp (CO2e, skadelige stoffer for luft, klimagasser)
  • En detaljert utslippsrapport opprettes for ruten eller reisen
  • CO2-utslippsrapport basert på fransk lov 2011-1336 som krever rapportering av CO2-utslipp for all transport innen, fra og til Frankrike
  • Det er også mulig å beregne CO2e for underleverandører
  • Beregningen kan gjøres i samsvar med den nye Europa-standarden for beregning av energiforbruk og transporttjenester, DIN EN16258