Årsaken til et korrekt beregnet tilbud: Map&Guide
 

  • Er dine tilbuds utregninger korrekte?
  • For en nøyaktig beregning må du kjenne til de forventede kostnadene
  • I tillegg til transportkostnader er veiavgifter for lastebiltransport en betydelig kostnad


Map&Guide tilbyr regelmessig oppdatert informasjon om veiavgifter i flere europeiske land, inkludert planlagte fremtidige endringer. Da er også spesielle veiavgifter for tunneler og broer inkludert. I tillegg håndterer programmet også tilleggsavgifter for frakt, samt dine individuelle kostnader i beregningen, for eksempel per tur og antall stopp.

Beregn fraktkostnadene for ønsket kjøretøyprofil basert på kostnad per kilometer, kjøretid eller faste kostnader. Om ønskelig kan systemet også inkludere ekstra tidsforbruk for stopp, kjøretid og pauser i beregningen.
 

Map&Guide holder orden på alle dine forventede utgifter:

  • Regelmessige oppdateringer av veiavgifter og fremtidige avgiftsendringer eller innføring av nye systemer for veiavgifter i flere Europeiske land, inkludert:
  • Hovedveier, motorveier og spesielle avgifter for tunneler, broer og by sentrum
  • Tillegg for last og individuelle kostnader, for eksempel per rute eller stopp
  • Tid og kostnader for ekstra stopp eller kjøre- og hviletids pauser


Beregn fraktkostnadene dine nøyaktig, unngå feil i kostnadsberegninger og gjør tilbud og faktura arbeidet mye enklere.