• La oss hjelpe til med å løse logistikken

Våre konsulenter har mer enn 20 års erfaring med ruteplanlegging- og ordre optimaliserings systemer

Vi og PTV utfører konsulentoppdrag innenfor følgende områder:


Taktiske og / eller strategiske analyser av bedriftens transport

 • Optimere dagens transport- og distribusjonsruter
 • Finne optimal kjøretøypark kontra dagens og morgendagens volumer
 • Hvor bør depot, salgskontor eller samarbeidspartnere ligge i forhold til dagens kunder eller forventet vekst
 • Hvilke depot / salgskontor skal eller kan betjene hvilke kunder
 • Konsekvensanalyser


Kvalitetssikre egne adressedata

 • Imøtekomme dagens og morgendagens krav om effektivitet og oversikt
 • Unngå feil i leveranser og forsinkelser med mangelfull eller helt feil leveringsadresse
 • Øk bedriften / kundedatabasens verdi med korrekt leveringsadresse og informasjon! 


Plassering av kunder, depot, salgskontor eller samarbeidspartnere på digitale kart

 • Få oversikt over dine aktiviteter ved å se alt i "fugleperspektiv"
 • Bygg soner med grunnlag i faktisk fremkommelighet og vei standard


Implementere automatisert Ruteplanteknologi i bedriftens systemer

 • Mange kjente systemleverandører benytter i dag våre komponenter i tillegg til eller som en del av sin programpakke
 • Web API, PC, Citrix, nettverksbaserte ruteplansystemer (Routing and Scheduling Engines)


Det er flere fordeler ved å engasjere oss:

Tidsfaktor

 • Ingen tidkrevende intern opplæring nødvendig, vi stiller med personell og programvare som raskt kan produsere resultater


Kostnad

 • Dere betaler kun for utført arbeid i henhold til avtale. Trenger ikke å binde opp kostbart nøkkelpersonell internt til prosjektet
 • Unik anledning til å vurdere bruk av Ruteplanlegger- / Transport optimerings systemer i egen organisasjon, uten det store økonomiske løftet
 • Ved en eventuell senere anskaffelse, er allerede inndata (resurser, adresser og kunder) helt eller delvis oppdatert, noe som forenkler en oppstartsfase, både tidsmessig og økonomisk