• Hemmeligheten med suksess = Gode medarbeidere, et godt verktøy og kunne bruke det!

  • Nytt system?

  • Ny bruker / nye medarbeidere?

  • Utnytte flere funksjoner i systemet?Basic Opplæring (Bør gjennomføres med alle nye brukere!)

Varighet:      1 dag, inklusive korte pauser og lunsj
Antall:           Maksimalt 6 personer (flere = ekstra dag)
Sted:            Hos kunde (alternativt Web basert kurs)
Innhold:        09:00 - 11:30 Teori 
                    12:00 - 15:00 Praktisk planlegging

Formål:        Å gjøre nye brukere kjent med Map & Guide

Under basic opplæringen går vi igjennom:
- Alle menyer
- Parameter innstillinger og hvilken effekt disse har på planleggingen
- Skape ruter, i inn og utland
- Skape ruter med flere stopp, og optimere leveringsrekkefølgen
- Bom og veiavgifter + restriksjoner langs valgt rute
- Import.     Skape ruter basert på importerte adresser
- Eksport.   Eksportere ruter til sjåførens mobil tlf.
- Gjenbruk rutedata
- Rapporter / analyse
- Bli kjent med hjelpetekst / brukerstøtte


Brukertilpasset Opplæring
 

Varighet:      1 dag, inklusive korte pauser og lunsj
Antall:          Maksimalt 6 personer, som tidligere har benyttet Map & Guide
Sted:            Hos kunde (alternativt Web basert kurs)
Innhold:        09:00 - 11:30 og 12:00 - 15:00

- Lett blanding av teori og praktisk planlegging m kundedata
- Terping på ønskede områder innen systembruk, utnyttelse osv.

Formål:        Gjøre ansatte til fullverdige Map & Guide brukere
                     Kjenne til ALLE sider / bruksomårder
                     Kunne fungere som mentor for nye brukere i bedriften