• Usikker på hva dere skal gjøre? La oss gi dere svaret!

Forprosjekt ruteoptimalisering

Et prosjekt som er ment å vise et besparingspotensial ved å ta i bruk et ruteplanleggings- ordre optimerings verktøy, og avdekke / dokumentere mangler med egen datakvalitet.

Dette er noe av det vi kan få svar på i et forprosjekt:

  • Sikre at en investering i systemer, opplæring / egne resurser etc. svarer til forventningene
  • Avdekke og dokumentere mangler i egne systemer, data etc., som kan påvirke innsparingspotensialet
  • Forankre andre interne prosjekter opp mot muligheten for en bedre ruteplanlegging / optimalisering
  • Vaske (geokode) kunde adresser, m.m., slik at inndata holder en høy kvalitet. Et must med denne type systemer.