Spar tid og maksimer fortjenesten: Map&Guide


Kjenner du deg igjen? Dine biler skal besøke flere kunder på sin rute, og alle ønsker å få sine leveranser på et bestemt tidspunkt på dagen. Manuell planlegging av slike komplekse ruter kan derfor ta flere timer.

Det kan Map&Guide hjelpe deg med!

Bare "Dra og Slipp" en liste med «stopp» adresser rett på ønsket rute, inklusive (om ønskelig) tidsluker / åpningstider, arbeidstid, Kg gods for lasting eller lossing - og la Map&Guide raskt og enkelt optimalisere ruten med hensyn til stoppsekvensen.
Få også svar på / informer dine kunder om forventet ankomsttid (ETA), basert på geografisk plassering, kjørte km, trafikk situasjon eller kundens tidsluker.

Fordeler med Map&Guide besøksrekkefølge-optimert ruteplanlegging:

  • Kunne etterkomme kunders krav om levering / henting innenfor et gitt tidsrom
  • Nå flere kunder på kortere tid - med optimerte ruter og individuelle tidsluker
  • ETA (estimert ankomsttid) hos kunde - basert på kjørte kilometer og / eller tidsluker
  • Åpningstider, rampetider og tidsluker for leveranse til lager tas hensyn til i beregningen
  • Kortere ventetider ved hente- og leveringssteder - med avklart / avtalt ankomsttid
  • Tilgjengelighet samt faste start- og slutt punkter / tider