• Hvordan planlegger du den beste ruten?

  • Reduser antall kilometer, kostnader og tid

  • Med Map&Guide er du sikret et godt resultat

PTV Map&Guide internet, et markedsledende verktøy for en komplett, profesjonell ruteplanlegging

csm_cd1e795f24_c2ae8d3fa7 Reduser omveier og kostnader med en effektiv ruteplanlegging

Planlegg effektive ruter som tar hensyn til farlig gods, trafikk rapporter og lastebil begrensninger.
Ruteplanlegging

csm_c1249ed1c5_1__20d9705715 Øk lønnsomheten med eksakte avgiftsberegninger

Utfør nøyaktige kostnadsoverslag, inklusive veiavgifter, bompenger og transportkostnader!
Veiavgifts beregning

 

csm_81b64b15b0_978a556585 Spar tid ved å optimere rekkefølgen på dine stopp

Optimer rekkefølgen på dine stopp, gjerne ved bruk av individuelle tidsluker.
Distribusjons planlegging

 

csm_4f66301a7d_9a0f192eaf Konkurransefordeler med nøyaktige rapporter om CO2e-utslipp

Selg dere inn med GRØNN LOGISTIKK hos flere kunder, med dokumenterbar utslippsberegning.
Utslipps beregning