Sweco GIS-konsulenter ble engasjert av Aftonbladet / Expressen for å effektivisere distribusjonen av trykte opplag og minimere transportkostnadene til deres 12.000 felles utsalgssteder.

Prosjektet startet med ruteoptimering av avisleveranser i Sundsvall, med følgende resultat

  • 9 % nedgang i distribusjonstid
  • 1 spart kjøretøy (fra fire til tre benyttede kjøretøy)

og uten at forhandlerne mottok sine aviser senere enn før!

Katarina Malmberg, gruppesjef på Sweco Position AB, forteller at Swecos neste oppdrag fra Aftonbladet og Expressen ble å utvikle et skreddersydd ruteoptimeringssystem for transportledere og skape et brukervennlig system for alle distribusjonsavdelingene.

”Nå er det nye systemet i drift. – Effektiviseringen av distribusjonsavdelingen pågår kontinuerlig og kan vise til forbedret økonomi og mindre miljøpåvirkning”, sier Katarina Malmberg.

For å kunne utføre selve optimeringen valgte Sweco å integrere egne løsninger med standard produktet LogiX IE, optimeringsmotoren fra DPS, og vei data fra kartleverandøren Navteq.

For kartvisning og avstandsberegning benyttes MS Map Point Web Service, og for lagring av data benyttes databasen Oracle Express.

 

Bransjeløsning – mer om bruk av våre systemer i denne bransjen

  • DPS sine løsninger er mest hensiktsmessige for den delen av avisdistribusjonen som er kjøretøy basert.
  • Formålet med planleggingen er ofte å maksimere eksponeringen. Det løser man ved å prioritere de viktigste eksponeringsstedene tidlig på rutene. Dette kravet inngår siden i optimeringen og balanseres mot transportøkonomien.
  • Man kan også styre systemet til å kun optimere på transportøkonomi.
  • Strategisk planlegging skaper optimale distrikter.
  • Taktisk planlegging gir beste mulige faste ruter.
  • Operativ planlegging tar hensyn til daglige variasjoner.
  • Hvert leveringssted kan ha eksakt spesifiserte tidskrav.
  • Nøyaktige kart gir realistiske kjøreruter. Inneholder kartet kjørefelts informasjon tas det hensyn til i optimeringen. Det løser eventuell ”høyre- venstre” problematikk, dvs at man vil ta hver side av gaten av gangen.