Karlstad kommune har valgt distribusjonsselskapet Beves Express i Karlstad for å utføre oppdraget med samordnet distribusjon av varer i kommunen.

Avtalen ble inngått ved årsskiftet 2014/2015, og dekker i første fase transport av mat. Kommunens leverandører leverer varer til Beves terminal Örsholmen, hvor varene koordineres av Beves personell for optimal levering til kommunens enheter.
 
"Vi har jobbet med prosjektet siden februar i år, har utviklet nye rutiner og planlagt / optimalisert nye ruter», sier prosjektleder Andreas Johansson.

Beves har investert i nye biler, et TMS-system og oppgradert sitt eksisterende nettbaserte ruteplanleggingssystem til Route Optimiser Cloud ruteoptimalisering, med TomTom map Sweden, som er integrert med TMS-systemet.
 
"Andreas forteller oss at den 5. oktober begynte samdistribusjonen med leveranser, og det fungerer bra. Målet med prosjektet var å redusere antall transporter ved hjelp av ruteoptimaliseringssystemet og å gi enhetene en leveringstid med en pluss / minus halvtimes nøyaktighet. " Effektiviseringen har resultert i færre transporter, redusert miljøpåvirkning og økt trafikksikkerhet på skolegårdene, ettersom det nå er mindre lastebilrafikk til skolene.

www.beves.se