PostNord Logistics Termo tilbyr en heldekkende sam-distribusjonsløsning for dagligvarehandel, restauranter og storkjøkkenkunder. Bland deres kunder finns alle de store matvarekjedene representert.

Med PTV`s ruteoptimeringssystem RouteOptimiser On-Premise skapes en taktisk planlegging for å gjøre beregninger av kjøretøyresurser samt kostnadskalkyler.

”Denne grunnplanleggingen benyttes så for planlegging av inn leveranse- og ut lastningstider, terminalområder og i vår kommunikasjon med underleverandører / transportører”, forteller Eric Säfström, Produksjonsplanlegger på PostNord Logistics Termo i Umeå.

Planleggingen importeres også inn i PostNord Logistics transportledningssystem hvor regler skapes for hver unike mottaker, om leveransedager og leveransetider.

”Med de høye kvalitetskrav våre kunder stiller mot oss som leverandør, er RouteOptimiser On-Premise vårt verktøy for å få treffsikkerhet i hele vår produksjonsplanlegging inkl. tidsluker ute bland våre kunders kunder. Selv for beregning av CO2 er RouteOptimiser On-Premise et godt verktøy for å koble data til hvor stor andel av hver transport som belastes hver unike mottaker”, sier Eric Säfström.

PostNord Logistics Termo har per i dag 3 terminaler i Norrland. I Östersund, Sundsvall og Umeå, og transporterer ca. 45000 RC-steder med ca. 2000 butikkstopp per uke.

www.postnord.com