Route Optimiser er et profesjonelt optimaliseringssystem som brukes både i transportlogistikk og i tjenestesektorens planlegging.

Enten du beregner eller simulerer ulike scenarier for bedriften - alt fra planlegging av distribusjonspunkter, faste ruter og / eller daglig operasjonell ruteplanlegging - vil DPS web service Route Optimiser inneholde alt du trenger for å planlegge dine oppdrag optimalt.
 
Ny funksjonalitet i Route Optimiser er en forbedret metode for å håndtere repeterende kundebesøk. Ved å spesifisere kundens behov i forhold til frekvensverdier, kan systemet opprette bestillinger og regler for gjentatte kundebesøk.

 

 Bildet viser et eksempel på gjentatte besøk samme dager, uke etter uke.

 Kontakt oss for en demonstrasjon!