Med fokus på kvalitet - spesielt i form av korrekt plassering av post nummer i kartet, har vi de siste årene opplevd økt etterspørsel etter våre postnummer baserte Avstandsmatriser.

Hvorfor kunder velger InfoMap Norge som leverandør:

2014 - 2017
I forbindelse med at stadig flere tradisjonelle postkontor ble avviklet og ofte erstattet med Post i butikk, ble det i disse årene utført en større revisjon / omplassering av eksisterende og nye postnumre, slik at alle postboks postnumre nå ligger der hvor rett postkontor eller post i butikk ligger i kartet. På denne måten kan våre kunder nå også benytte P boks postnummer som en geografisk «adresse», f.eks. ved distribusjon også til Post i butikk (Netthandel m flere.)

2018 - 2019
Over 500 endringer i postnummer registrene: 240 NYE og resten endringer (Fra B til G = Flyttet i kartet) og slettinger.

2020 - 2023
Over 160 endringer i postnummer registrene, samt vesentlige oppdateringer av hovedvei nettet

Alle disse hyppige endringene, gjør at flere av våre kunder nå velger å tegne en vedlikeholdsavtale med årlige oppdateringer, for å sikre at benyttede avstander er korrekte.