Mirro har tatt i bruk RouteOptimiser - et web basert ruteoptimerings system fra PTV - for å optimere leveranser med distribusjonsbilene, og for å styre produksjonen etter transportene.

 Mirro produserer måltilpassede skyvedører for garderober.

«Hver torsdag er deadline for planlegging av neste ukes produksjon. Vi eksporterer ordrene fra Jeeves, vårt bedriftssystem, hvor vi har klassifisert alle kunder etter sted og hvilken distribusjonsbil som passer best. Deretter importeres og behandles alle oppdragene i RouteOptimiser for å finne den beste måten å utnytte bilene på og dermed holde nede kostnadene,» uttaler Jan Sjöblom, Logistikksjef hos Mirro AB.

«Når rutene er skapt i RouteOptimiser – og er godkjente, eksporteres informasjonen tilbake til Jeeves. Her sorteres så produksjonslistene automatisk for respektive avdeling og produksjonen tilpasses bilenes planlagte ruter. Hvilket innebærer at når dørene forlater fabrikken er de allerede sortert etter bilenes kjøreruter og plassert på stålpaller i rett leverings rekkefølge.

 - Dette forenkler mye, siden vi nå slipper å sortere dører etter produksjonen, samtidig som leveranserutene nå kjøres så optimalt som mulig», avslutter Jan Sjöblom.

www.mirro.se