DPS INTERNATIONAL er nå en del av PTV GROUP

Siden PTV Group kjøpte DPS International i november 2016, er det blitt gjort store endringer på kontoret i Göteborg. Fra å være et Europa kontor, retter nå PTV NORDIC seg helt og holdent mot sine Nordiske kunder, forhandlere og samarbeidspartnere, med PTV produkter, kompetanse og personell.

Forsterkninger er kommet på plass i form av et nytt lederteam og ikke minst nye produkter, som Map&Guide og xServer.

PTV skaper systemløsninger innen to hovedområder, logistikk og trafikk.

PTV Map&Guide intenett er et WEB basert verktøy for transportplanlegging med ruteoptimalisering. Nye funksjoner er f.eks. aktuell trafikkinformasjon med pågående veiarbeid, vist på et detaljert kart som dekker hele Europa.
 
Med PTVs modulære webtjeneste PTV xServer Internet, kan en nå bygge inn all PTV-funksjonalitet - fra geokoding og kart til komplett ruteoptimalisering - direkte inn i egne systemer og webtjenester.

PTV Group skaper systemer for en verden i bevegelse, og tilbyr program for å planlegge og optimere transporter for både gods og mennesker.


InfoMap Norge er Norsk PTV forhandler, med over 20 års erfaring innen ruteplanlegger systemer. Kontakt oss for en samtale rundt dine behov, og PTV´s systemer.