I vedlagte artikkel - om myndighetenes syn på brudd av kjøre- og hviletider, blir speditørenes ansvar for å skape gjennomførbare kjøreoppdrag tatt opp.

Les vedlagte artikkel, om myndighetenes syn på brudd av kjøre- og hviletidene.

Her kommer det blant annet frem arbeidsgiver plikt til å:
«Organisere oppdrag som lar seg gjennomføre innenfor regelverket, og at sjåfører har krav på samme forutsigbarheten i hverdagen som en hvilken som helst skiftarbeider.
Ved kjøring på ulike tider av døgnet plikter derfor arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsplan».

Vi erfarer at bedrifter som har tatt i bruk våre brukervennlige ruteplanlegger system, uttaler at: «Det tar ett minutt å skape en rute i systemet, for å få ut kostnader (selvfølgelig), men også for å se om oppdraget er gjennomførbart, eventuelt hvor sjåføren må / kan ta sine pauser, når han kan forventes å være ved kunde, fergekai etc"

En billig investering for å ha full kontroll - ikke minst hvis en opplever forsinkelser, eller ønsker å se på mulighet for flere stopp / hentinger opp igjennom Europa - eller Norden.

Klikk HER for å laste ned hele artikkelen